رباط ماشین خلیلی

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی

صنایع غذایی کوپا

شرکت صنایع غذایی کوپا

تولید کننده کیک، کلوچه، بیسکوئیت و ویفر و… 

پروژه های انجام شده بر اساس سال:

1396

توسعه سیستم توزین و انتقال آرد برای خط دوم بیسکوئیت واقع در شهرک صنعتی بهارستان

1392

دو عدد سیلو ذخیره سازی به ظرفیت 60 تن و سیستم ترکیب دو نوع آرد همراه با توزین و انتقال آرد به ظرفیت 5/2 تن در ساعت بطور اتوماتیک برای بیسکوئیت و ویفر واقع در شهرک صنعتی بهارستان

ماشین آلات رباط ماشین خلیلی

جهت تماس با رباط ماشین خلیلی : 02144050716