23/01/2021

سیلوی ذخیره دانه

Storage Silo برای ذخیره و حفظ کیفیت دانه طراحی شده است ، یکی از مهمترین کاربردها در تجارت کشاورزی است. WEG پیشگام توسعه یک راه حل […]