رباط ماشین خلیلی

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی

صنایع غذایی کاله

شرکت صنایع غذایی کاله

تولید کننده مواد لبنی،کیک، کلوچه، بیسکوئیت و ویفر 

پروژه های انجام شده بر اساس سال:

1397

طرح توسعه خط ویفر (افزایش تعداد سیلو ذخیره سازی آرد و سیستم توزین)

طرح توسعه خط کلوچه (افزایش تعداد سیلو ذخیره سازی آرد و سیستم توزین)

ماشین آلات رباط ماشین خلیلی

جهت تماس با رباط ماشین خلیلی : 02144050716