رباط ماشین خلیلی

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی

صنایع غذایی نادی

شرکت صنایع غذایی نادی

تولید کننده کیک، کلوچه، بیسکوئیت و ویفر و…

پروژه های انجام شده بر اساس سال:

1399

افزایش ظرفیت سیلو ذخیره سازی آرد همراه با توزین و انتقال برای خط جدید بیسکوئیت افزایش ظرفیت سیستم توزین خط ویفر

1392

توسعه سیستم ترکیب دو نوع آرد همراه با توزین و انتقال آرد بطور اتوماتیک – خط کیک و کلوچه و بیسکوئیت – ستاره نادی فاز یک شهرک صنعتی لاهیجان

1388

دو سیلو ذخیره سازی به ظرفیت 100 تن و سیستم ترکیب دو نوع آرد همراه با توزین و انتقال آرد به ظرفیت 3 تن در ساعت بطور اتوماتیک – سالن ویفر و کیک و کلوچه واقع در جاده لنگرود لاهیجان

1397

توسعه سیستم انتقال آرد همراه با توزین بطور اتوماتیک – خط ویفر و شکورول – فاز دو ستاره نادی واقع در شهرک صنعتی لاهیجان

1390

 یک سیلو ذخیره سازی به ظرفیت 55 تن و سیستم ترکیب سه نوع آرد همراه با توزین و انتقال آرد به ظرفیت 5/1 تن در ساعت بطور اتوماتیک – خط بیسکوئیت و کیک و کلوچه- ستاره نادی فاز یک شهرک صنعتی لاهیجان

1385

سه سیلو ذخیره سازی به ظرفیت 300 تن و سیستم ترکیب دو نوع آرد همراه با توزین و انتقال آرد به ظرفیت 5 تن در ساعت بطور اتوماتیک – کارخانه نادی فاز یک واقع در شهرک صنعتی لاهیجان

ماشین آلات رباط ماشین خلیلی

جهت تماس با رباط ماشین خلیلی : 02144050716