رباط ماشین خلیلی

طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی

صنایع غذایی ویتانا

شرکت صنایع غذایی ویتانا

تولید کننده کیک، کلوچه، بیسکوئیت و ویفر 

پروژه های انجام شده بر اساس سال:

1397

چهار عدد سیلو ذخیره سازی به ظرفیت 200 تن و سیستم ترکیب دو نوع آرد و شکر گرانول

و پودر شکر همراه با توزین و انتقال به ظرفیت 7 تن در ساعت بطور اتوماتیک برای

هشت خط بیسکوئیت با پیش بینی توسعه سه عدد سیلوی ذخیره به ظرفیت 150 تن

1399

سیستم انتقال آرد به ظرفیت 4 تن در ساعت و همچنین شکر گرانول و پودر به ظرفیت 3 تن در ساعت

ماشین آلات رباط ماشین خلیلی

جهت تماس با رباط ماشین خلیلی : 02144050716